Áldozatközpontú megközelítés az áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztéséért (VICATIS)

[See English below]

A VICATIS: Áldozatközpontú megközelítés az áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztéséért (Victim-centered Approach to Improving Support Services) egy nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Igazságügyi Programja támogat a JUST-JACC-VICT-AG-2016 pályázati felhívás keretében. Célja az 2012/29/EU európai kerethatározat (áldozatvédelmi direktíva) gyakorlatba ültetésének fejlesztése. A direkítva tárgya az alapvető standardok megteremtése a bűncselekmények áldozatainak jogai, támogatása és védelme tekintetében.

A VICATIS projektet a Horvát Jogi Központ (Hrvatski Pravni Centar) szervezet koordinálja, és az alábbi szervezetek és intézmények vesznek részt benne partnerként: PATENT Egyesület (Magyarország), Egyesület az Erőszakmentes Kommunikációért (DNK, Szlovénia), Béke Intézet (MI, Szlovénia), Jogi Források Központja (CLR, Románia), Horvát Kormányiroda az Emberi és Kisebbségi Jogokért, Horvát Igazságügyi Minisztérium.

A 2012/29/EU kerethatározat kapcsán számos uniós szintű tanulmány (ld. pl. EIGEFRACECL és IALS) hangsúlyozza a megfelelő, időben közvetített és személyre szabott, az áldozat szükségleteinek megfelelő információ átadásának fontosságát. A fentiek, valamint a közelmúltban befejezett horvát TEVNAS projekt tanulmánya is megerősítik, hogy az információhoz való jog nem csak önmagában vett értékként kulcsfontosságú, hanem amiatt is, mert ez elengedhetetlen az áldozatok igazságügyi- és büntető-eljárásokban folytatott jogtudatos részvételéhez, és ahhoz, hogy hozzájussanak a számukra szükséges és elérhető szolgáltatásokhoz.

A legtöbb tanulmány az áldozatok jogait jogtudományi vagy intézményi szempontból elemzi, és csak elvétve utal az áldozatok szempontjaira. A jelen projekt horvát, romániai és szlovén partner-szervezetei részt vettek az Európai Alapjogi Ügynökség (FRA) 'Gyermekek az Igazságszolgáltatásban' című projektjében, melynek eredményei rámutattak: a szakemberek és az áldozatok szempontjai a büntetőjogi eljárások tekintetében eltérőek lehetnek, és a kiskorú áldozatok számára az információ hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Ezekre a tanulságokra épít a VICATIS projekt áldozatközpontú megközelítése, mely erre összpontosítva igyekszik felmérni az EU áldozati direktívájának hatását és hatékonyságát, kiemelt tekintettel az információ-szolgáltatásra, mint az áldozatok támogatásának kulcsfontosságú elemére.

A VICATIS projekt a további általánosabb célokat igyekszik elérni:

1. Elősegíteni a jelenlegi szabály-, eljárás-, és intézmény-rendszer hatékonyságának és bűncselekmények áldozataira gyakorolt hatásának mélyebb megértését, áldozatközpontú kutatáson keresztül. Ezt a tudás és a kutatásban szerzett ismeretek később használhatók a hatékonyabb eszközök kialakítására és a bűncselekmények áldozatainak érdekképviseletére.

2. Hozzájárulni a szabályozások, eljárás-rendek és intézményrendszer fejlesztéséhez, amely szükséges az EU áldozati direktívájának konzisztens és hatékony gyakorlatba ültetéséhez. A projekt folyamán kirajzolódó hiányosságok alapján országos és uniós-szintű javaslatok kidolgozására és előterjesztésére kerül sor.

3. Olyan eszközök kifejlesztése, amik segítik a kerethatározatban foglalt, az áldozatok információhoz való jogának, és a megfelelő támogatáshoz és szolgáltatásokhoz irányítás jogának kielégítését. Széleskörű célcsoport számára készített eszköz kifejlesztése és terjesztése.

A projekt eredményei remélhetőleg közvetlen előnyöket is hoznak majd a bűncselekmények áldozatai számára a résztvevő országokban; hozzájárulnak a résztvevő országok bűncselekmény-áldozatokkal kapcsolatos közpolitikájának, intézményrendszerének és intézményes gyakorlatának fejlődéséhez; és hasznára válnak majd a bűncselekmények áldozatainak védelmét célzó EUs szintű vezérelvek és szabályozások kialakításának, döntéshozási folyamatoknak. 

A projekt időtartama 18 hónap, kezdődátuma 2017 október 1.

vicatis banner

VICATIS: Victim-centered Approach to Improving Support Services is transnational project funded by the Justice Programme of the EU under the Call JUST-JACC-VICT-AG-2016, dedicated to improved implementation of the Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime (Victims' Directive).

The project will be coordinated by the Croatian Law Centre, and implemented in partnership between following organizations and institutions: Croatian Law Centre, Ministry of Justice of the Republic of Croatia, and Office for Human Rights and the Rights of National Minorities of the Republic of Croatia (HR); Patent Asssociation (HU); Centre for Legal Research (RO); and Association for Nonviolent Communication, and Peace Institute (SI).

Several EU-level reports (e.g. by EIGEFRACECL and IALS) on Directive 2012/29/EU indicate the importance of appropriate and timely information, individualised to meet each victim's needs.  In all above, as well as in the recently completed TEVNAS project in Croatia, the right to information is identified as key not just of and in itself, but also for victims’ informed participation in the criminal proceedings and full access to available services.

Majority of studies use legal and institutional analyses of victims’ rights, and give little indication of victims’ perspective. The HR, RO, and SI partners have been involved with the FRA research project ‘Children in Justice’, which has shown that professional and victim perspectives on the aspects of criminal procedure may be at a variance, and that the lack of information, from the child victims’ perspective, represents the single most problematic aspect of the experience. These insights informed the project’s focus on the victim-centred approach, on assessment of the impact of EU regulation from this perspective, and on the provision of information to victims as key component of victims support.

The project aims to reach the following general objectives:

1. To improve understanding of the impact of current regulation, procedures, and institutional framework on the victims of crime through victim-centred research. This knowledge will be used for advocacy and tool development.

2. To contribute to advanced regulatory, procedural and institutional framework relevant to effective and coherent application of the Directive. Evidence-based improvements of victim-related public policies at national and EU levels will be advocated.

3. To develop tools supporting the realisation of the victim’s right to information and referral to support services. Tools for diverse key target groups will be produced and disseminated.

The results of the project are expected to produce direct benefits to the victims of crime in each of the participating countries, to contribute to improved public policy, institutional and implementation frameworks dedicated to victims of crime at the national levels, and to inform the EU-level policy, regulatory, and decision-making efforts aimed at the protection of victims of crime.

The duration of the project is 18 months, starting from October 1, 2017.

A sütik megkönnyítik a weblodal használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.
Részletek Ok