10 tévhit a pornóról

A prostitúció, pornográfia és szexuális célú emberkereskedelem áldozatait segítő svéd Talita “10 tévhit a pornóról” című kiadványa a pornóval kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket járja körül és cáfolja meg. A kiadványból kiderül, milyen összefüggés van a pornó és a nők elleni erőszak között, hogyan kapcsolódik egymáshoz a pornó és a prostitúció, milyen hatással van a pornóipar a fiatalokra, továbbá az is, hogy létezik-e ártalmatlan, “feminista pornó”. Ajánljuk fiataloknak, pedagógusoknak, szülőknek, és mindenkinek, aki elkötelezett a nők és gyerekek elleni erőszak felszámolása iránt.

🔗 Kapcsolódj be!

Az interneten fellelhető tartalmak egyharmada pornó, így nem csoda, hogy a gyerekek már általános iskolás korukban találkoznak pornográf tartalmakkal, amelyek azután hatással lesznek a kapcsolataikra és a viselkedésükre is. A PATENT Kapcsolódj be! szexuális felvilágosító foglalkozásainak egyik legfontosabb eleme a pornóipar kritikája. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a pornó káros hatásaira, küzdjünk a nők elleni erőszak normalizálása ellen, és azt, hogy a fiatalok eszközöket és tudást kapjanak ahhoz, hogy egyenlőségen és kölcsönösségen alapuló szexuális életet élhessenek.

A foglalkozásaink a NANE Egyesület Együtt Egyenlően párkapcsolati erőszak prevenciós foglalkozásával kombinálva is megrendelhetőek az info@patent.org.hu címen.

Panasz bejelentés minta

A jogalkotó több jogintézménnyel – megelőző távoltartás, kapcsolati erőszak bűncselekménye – erősítette azt az állami célkitűzést, hogy a családon belüli erőszak minden formáját korai szakaszban és hatékonyan, lehetőleg megelőző jelleggel, de ha kell, szigorú büntetéssel sújtva kezeljék a hatóságok. Amikor tehát a rendőrség megtagadja a segítségnyújtást, törvényi kötelességét mulasztja el. Ha a rendőrség eljárását vagy mulasztását kifogásolja, úgy érdemes elkérni az intézkedő vagy nem intézkedő rendőr nevét és szolgálati számát.

Amennyiben mulasztást, nem megfelelő bánásmódot tapasztalt a rendőrség részéről, amikor az ügyében eljártak (vagy éppen hogy nem jártak el), bejelentéssel, panasszal élhet mind az illető felettese, mind pedig a Független Rendészeti Panasztestület felé (utóbbi esetben 30 napon belül).
Erre nem csak akkor jogosult, ha indított bírósági eljárást az elkövető ellen: ha csak kihívta a rendőröket, és például olyan módon viselkedtek, hogy ez elbátortalanította Önt attól, hogy jogorvoslatért folyamodjon, ebben az esetben is tehet bejelentést.

A panasz-bejelentés folyamatáról a rendőrség honlapján olvashat bővebben.
A panaszhoz IDE KATTINTVA tölthet le iratmintát.
Szexuális erőszak panasz-bejelentés minta ide kattintva tölthető le.

A mintában felsorolásra kerül számos példa, ami feljogosíthatja panasz bejelentésére. Ezek közül válassza ki azokat, amelyek az Ön ügyében előfordultak, vagy mulasztásra kerültek, és törölje ki azokat, amelyeket nem tapasztalt.

Bűncselekény áldozataként, valamint családon belüli és szexuális erőszak esetén különleges bánásmódot igénylő áldozatként a jogairól, és arról, hogy milyen bánásmód és információ járnak önnek, a www.aldozatokjogai.hu oldalon tájékozódhat bővebben.

Közhasznúsági melléklet 2017

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2017

A nők elleni erőszak áldozatainak járó anyagi támogatások és különleges intézkedések

Az áldozatok gyakran nem értesülnek az anyagi kompenzáció lehetőségéről, pedig  a nők elleni erőszak áldozatai azonnali pénzügyi segélyre és állami kárenyhítésre lehetnek jogosultak. Lehetőség van továbbá az anyagi kárpótlás iránti igény peres úton érvényesítésére az elkövetővel szemben is, kártérítés vagy sérelemdíj formájában.

Köhasznúsági melléklet 2016

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016

Mi a családon belüli erőszak?

Ez a kiadvány a bántalmazás, a családon belüli erőszak, az erőszak és agresszió fogalmait járja körül.

Statutes 2015

PATENT Legal Protection Association of People Opposing Patriarchy Consolidated Statutes comprising the amendments effected

Alapszabály 2015

PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

Implementation of the Istanbul Convention at the Local Level

Toolkit for municipalities, local and regional authorities and communities to prevent and eradicate violence against women and domestic violence

Mit tehet Ön, ha családon belüli erőszak áldozatává válik?

Ez a kiadvány azzal a céllal jött létre, hogy jogi és gyakorlati felvilágosítást, információt nyújtson azon nők és gyerekek számára, akiket erőszak ért a családjukban.

Az Isztambuli Egyezmény végrehajtása helyi szinten

Segédanyag és eszköztár a nők elleni erőszak, a párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzésére és felszámolására önkormányzatok, helyi és regionális közösségek számára

Hová fordulhatnak a családon belüli erőszak áldozatai?

Hasznos internetes oldalak:

NANE: www.nane.hu
Patent Egyesület: www.patent.org.hu
Nôk Joga: www.nokjoga.hu
Stop-Férfierôszak Projekt: www.stop-ferfieroszak.hu

OKIT: www.bantalmazas.hu
Rendôrségek: Fôkapitányságok, kapitányságok, rendôrôrsök, körzeti megbízotti irodák: http://www.police.hu/a-rendorsegrol/testulet

Közhasznúsági melléklet 2015

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Közhasznúsági melléklet 2014

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

Tények és tévhitek a partnerkapcsolati erőszakkal érintett jogi eljárások kapcsán

Számos tévhit kering a bontóperrel, távoltartással, büntetőeljárásokkal kapcsolatban. Ezzel a szórólappal abban szeretnénk segíteni, hogy a bántalmazottak valós adatok és tények, a jogszabályoknak megfelelő információk alapján tudják jogaikat, érdekeiket érvényesíteni a különböző eljárások során.

A sütik megkönnyítik a weblodal használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.
Részletek Ok